HMS - Proiectare Arhitectura Design

Social

Programul casa verde plus - acte necesare

Programul “Casa Verde Plus” va permite persoanelor fizice care vor să își izoleze termic locuința să solicite de la stat o sumă nerabursabilă de maxim 40.000 lei, sub forma unei prime de eficiență energetică.

Care sunt actele necesare la înscrierea în Programul “Casa Verde Plus” a unei construcții unifamiliale noi:

-cerere de finanțare;

-actul de identitate al solicitantului, în copie;

-autorizație de construire valabilă la data depunerii dosarului, în copie legalizată;

-extras de carte funciară pentru informare, privind terenul pe care se construiește imobilul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

-proiect tehnic, în original, elaborat conform prevederilor legale care să prezinte în mod explicit lista de cantități și tipul materialelor folosite;

-certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

-certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei raza teritorială își are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

-certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

sursa www.afm.ro

-declarație pe proprie răspundere;

-adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială sau extras de cont;

-pentru imobilelele deținute în co-proprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți co-proprietarii referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil, în original;

-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original;

Care sunt actele necesare la înscrierea în Programul “Casa Verde Plus” a unei construcții unifamiliale existente

-cerere de finanțare conform;

-actul de identitate al solicitantului, în copie;

-extras de carte funciară pentru informare privind imobilul – construcție, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

-certificat de performanță energetică a clădirii emis conform prevederilor legale, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în copie legalizată;

-proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) conform prevederilor legale, verificat din punct de vedere al rezistenței și la foc, de către un verificator autorizat, în original;

-certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau copie legalizată;

-certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau copie legalizată;

-certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către Autoritatea Publică Locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau copie legalizată;

-declarație pe proprie răspundere;

-adeverința privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială sau extras de cont;

-pentru imobilelele deținute în co-proprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți co-proprietarii referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil în original;

-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original;

 

Calendarul depunerii și analizării dosarelor urmează a fi anunțat de Administrația Fondului pentru Mediu.

  • /