HMS - Proiectare Arhitectura Design

Social

Construtii care nu necesita autorizatie de construtie

Autorizația de construire este un document obligatoriu atunci când cetățenii doresc să construiască, să consolideze sau să repare o construcție deja existentă, potrivit legislației specifice. Iar lipsa autorizației nu e o chestiune ce poate fi trecută cu vederea, în teorie, mai ales că vorbim de amenzi cu multe zerouri. Sunt, totuși, unele situații în care legea stabilește că acest act nu este necesar.

Lucrările de construcții sunt permise numai pe baza unor autorizații de construire, după cum reglementează Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La capitolul sancțiuni, pentru lipsa autorizației de construire atunci când e obligatorie, Legea nr. 50/1991 prevede o amendă între 1.000 și 100.000 de lei.

 

 

Potrivit acestui act normativ, autorizația de construire se emite la solicitarea deținătorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren și/sau construcții), cu respectarea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Notă: Dacă primăria întârzie emiterea autorizației de construire, poți face reclamație și poți cere despăgubiri.

Sunt însă și o serie de cazuri în care nu este necesara o autorizație de construire. Astfel, după cum se precizează în act, se pot executa fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al acestora:

    •    reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, în condițiile legii;

    •    reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;

    •    zugrăveli și vopsitorii interioare, dar și exterioare, dacă și numai dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

    •    reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

    •    reparații și înlocuiri la pardoseli;

    •    reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;

    •    lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;

    •    lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;

    •    lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.

    •    De asemenea, nu aveți nevoie de autorizatie nici dacă faceți reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate.

În același timp, se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

Atenție! Modificările de apartament pot presupune atât zugrăveli, schimbarea tâmplăriei, înlocuirea unor sisteme, cât și dărâmarea unor pereți. Pentru unele dintre aceste lucrări, avem nevoie de autorizație de construire și chiar de o aprobare expresă de la asociația de proprietari. Dacă lucrarea ar putea afecta structura de rezistență a blocului, atunci avem nevoie de toate documentele cerute de lege, altfel riscăm amenzi de până la 100.000 de lei.

Preluare avocatnet.ro

  • /